نویسنده: عارفه خاکسارجلالی

خواص لبو : ۴ خاصیت غذایی لبو

عارفه خاکسارجلالی

چغندر یا به اصطلاح همگانی لبو، یک نوع سبزی ریشه‌ای قرمز رنگ و شیرین با برگ‌های پهن است که...

سرماخوردگی یا آلرژی؟

عارفه خاکسارجلالی

سرماخوردگی و آلرژی شباهت‌های بسیار زیادی به هم دارند و ممکن است با هم اشتباه گرفته شوند...