دسته بندی: سایر بیماری ها

سرماخوردگی یا آلرژی؟

مجله فیت شیپ

سرماخوردگی و آلرژی شباهت‌های بسیار زیادی به هم دارند و ممکن است با هم اشتباه گرفته شوند...