دسته بندی: کبد چرب

کبد چرب

مجله فیت شیپ

وجود مقداری چربی در کبد، طبیعی است. اما اگر میزان چربی بیش از 5% الی 10% از وزن کل کبد باشد،...