دسته بندی: مکمل ها و داروها

ال کارنیتین

مجله فیت شیپ

ال کارنیتین پروتئینی است در بدن که از دو اسید آمینه‌ی لیزین و متیونین، در بافت عضلات و کبد...

نوشیدنی های انرژی زا

مجله فیت شیپ

آیا نوشیدنی ها انرژی زا واقعا باعث افزایش انرژی فرد می شوند؟ بیشتر نوشیدنی های انرژی زا حاوی...