دسته بندی: طراحی تمرین و حرکات خانگی

 

بررسی طراحی تمرین و حرکات خانگی به صورت اختصاصی در مجله فیت شیپ

حتی در خانه و با کمترین امکانات هم می‌توان با طراحی تمرین و حرکات خانگی به اهداف سلامتی و تناسب اندام رسید!

البته این مسیر صبر و حوصله بیشتری را طلب می‌کند اما محاسن خود را نیز دارد.

در این بخش از مطالب بیشتر به جزئیات تمرینات می‌پردازیم و سعی میکنیم تمام انواع تمرینات را موشکافانه بررسی کنیم.

 

شنا سوئدی

مجله فیت شیپ

صرف  زمان با افرادی که  اندام فوق‌العاده مناسبی دارند به شما کمک خواهد کرد تا نکته مهمی را...