دسته بندی: طراحی تمرین و حرکات خانگی

 

بررسی طراحی تمرین و حرکات خانگی به صورت اختصاصی در مجله فیت شیپ

حتی در خانه و با کمترین امکانات هم می‌توان با طراحی تمرین و حرکات خانگی به اهداف سلامتی و تناسب اندام رسید!

البته این مسیر صبر و حوصله بیشتری را طلب می‌کند اما محاسن خود را نیز دارد.

در این بخش از مطالب بیشتر به جزئیات تمرینات می‌پردازیم و سعی میکنیم تمام انواع تمرینات را موشکافانه بررسی کنیم.