دسته بندی: نکته های ریز ورزشی

نوشیدن آب در هنگام ورزش

مجله فیت شیپ

نوشیدن آب در هنگام ورزش آیا لزومی دارد در هنگام ورزش، تمرین خود را متوقف کنیم و آب بنوشیم؟ آیا...

کفش پیاده روی

مجله فیت شیپ

کفش پیاده روی از متداول ترین و بهترین ورزش های رایج میان عموم می توان پیاده روی را نام برد. این...