دسته بندی: تناسب اندام

شاخص توده بدنی (BMI)

مجله فیت شیپ

شاخص توده بدنی یا BMI چیست؟ شاخص توده بدنی یا همان BMI معیاری برای سنجش وضعیت بدنی و تعادل میان...